Phòng vip đôi

Phòng vip đôi

Phòng vip đôi

Phòng có diện tích khoảng 40m2 gồm: 2 giường 1,8m x 2,0m, nội thất đầy đủ đạt tiêu chuẩn.


Call: 0975156156