Phòng đơn

Phòng đơn

Phòng đơn gồm 1 giường 1,8m x 2,0m dành cho 2 người, nội thất đầy đủ đạt tiêu chuẩn.


Call: 0975156156