Phòng đôi

Phòng đôi

        Phòng có diện tích khoảng 20m2 gồm: 2 giường 1,5m x 2,0m, nội thất đầy đủ đạt tiêu chuẩn.


Call: 0975156156